Υψηλή Γέφυρα Σερβίων Η ιστοσελίδα ενημερώθηκε στις 10: 22, 07 Σεπτεμβρίου 2009