Ελένη Κηπίρτογλου - Ιχθυολόγος - Τεχνολόγος

Η σελίδα ενημερώθηκε στις 09:22, 30 Οκτωβρίου 2010

H ιχθυοκαλλιέργεια είναι ο διατροφικός κλάδος που γνωρίζει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, με ετήσιους ρυθμούς που κυμαίνονται μεταξύ 6-8 % κατά μέσο όρο. Τον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας, τον χαρακτηρίζουν ως «γαλάζια επανάσταση», καθώς αποτελεί τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο παραγωγής τροφίμων, σε παγκόσμιο επίπεδο. Για την Ελλάδα, ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας αποτελεί το μέλλον, ενός τομέα ανάπτυξης, που μπορεί να προσφέρει πολλά στην ανάπτυξη της χώρας και στην τόνωση των οικονομικών μεγεθών του Κράτους, σε σημείο μάλιστα που να θεωρείτε κύρια πηγή οικονομικής άνθησης σε συνάλλαγμα, ξεπερνώντας ακόμα και του τουριστικού...

Για την σημασία την Ιχθυοκαλλιέργειας, θα μας μιλήσει η Ιχθυολόγος Ελένη Κηπίρτογλου, ειδικευμένη σε ένα κλάδο, που αποτελεί το μέλλον σε νέους τομείς δραστηριότητας, με ευοίωνες προοπτικές!
---Ποια η σημασία της Ιχθυοκαλλιέργειας, ως παράγοντας εξισορροπημένης ανάπτυξης ενός τόπου;

''Μια ιχθυοκαλλιέργεια, προσφέρει θέσεις εργασίας πολλές φορές κυρίως σε άτομα της περιοχής και αποτελεί ένα σημαντικό οικονομικό κεφάλαιο του τόπου ανάλογα με το μέγεθος της μονάδος....''

---Τι γίνεται με την υδατοκαλλιέργεια σε λιμνες στην Ελλάδα; Η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας σε μια λίμνη αφορά στην εκτροφή ενδημικών υδρόβιων οργανισμών σε διάφορους τύπους εγκαταστάσεων.

Η ιχθυοκαλλιέργεια στην λίμνη Πολυφύτου, πως μπορεί να αναπτυχθεί καλύτερα και τι είδη ψαριών μπορεί να επιλεγούν?

''Μια καλλιέργεια για να αναπτυχθεί σωστά θα πρέπει αρχικά να γίνουν μελέτες που να αφορούν στις συνθήκες που επικρατούν στο υδάτινο οικοσύστημα, π.χ. τις φυσικοχημικές παραμέτρους του νερού, τα επίπεδα ρύπανσης και μόλυνσης κλπ. Αφού αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη άποψη για την καταλληλότητα του οικοσυστήματος, μπορούμε να επιλέξουμε τόσο το κατάλληλο σημείο για την εγκατάσταση της μονάδας όσο και τα είδη ψαριών, οι βιολογικές απαιτήσεις των οποίων ικανοποιούνται από τις περιβαλλοντικές παραμέτρους του οικοσυστήματος....''

---Τι είναι ο κλάδος των θαλασσο-καλλιεργειών;

'' Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει την αναπαραγωγή-εκτροφή όλων των θαλάσσιων οργανισμών που μέχρι σήμερα καλλιεργούνται (ψάρια, ασπόνδυλα, οστρακοειδή.) κάτω από όσο το δυνατόν ελεγχόμενες συνθήκες. Οι θαλασσοκαλλιέργειες στη Μεσόγειο έχουν ταυτιστεί με την εντατική εκτροφή του λαυρακιού και της τσιπούρας και υποστηρίζουν έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας παραγωγής τροφίμων από τη θάλασσα. Η μεσογειακή παραγωγή σημείωσε αλματώδη ανάπτυξη από 40000 τόνους το 1995 (Theodorou, 2002) στους 230000 τόνους το 2008, ενώ η παραγωγή της Ελλάδας αντιπροσωπεύει περίπου το 41% αυτής (FEAP, 2008).''

---Ποια είδη ψαριών μπορούν να αντικαταστήσουν το υπάρχον σύστημα στην λίμνη Πολυφύτου;

'' Κανένα είδος ψαριού στη λίμνη αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο υδάτινο οικοσύστημα δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου αποτελεί μεγάλο λάθος με ανεξέλεγκτες επιπτώσεις στην τροφική αλυσίδα του συστήματος όπως έχει αποδειχθεί σε πολυάριθμές περιπτώσεις σε όλο τον πλανήτη ....''

--- Μπορεί η Ιχθυοκαλλιέργεια να αντικαταστήσει την παραδοσιακή αλιεία;

'' Ίσως να μπορούσε, κατά τη γνώμη μου όμως καλό θα είναι να συνυπάρχουν οι δύο κλάδοι και να μην σκεφτόμαστε την αντικατάσταση. Άλλωστε οι υδατοκαλλιέργειες έγιναν για να καλύψουν τις διατροφικές ανάγκες του πληθυσμού που η παραδοσιακή αλιεία δεν μπορούσε να καλύψει. Η παραδοσιακή αλιεία εκτός από την προσφορά προϊόντων αποτελεί σημαντικό στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε χώρας και ιδιαίτερα της Ελλάδας με παράδοση χιλιετηρίδων με σημαντική προσφορά σε παράπλευρους τομείς όπως π.χ ο τουρισμός. ''

--- Με ποιο τρόπο, οι Ιχθυοκαλλιέργειες μπορούν να καλύψουν την μεγάλη ζήτηση των ψαριών, χωρίς να καταστρέφεται το περιβάλλον;
'' Όλο αυτό μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με τη σωστή διαχείριση ....''

--- Τι σημαίνει η εφαρμογή της Βιολογικής Καλλιέργειας;
Αυτό που ισχύει προς το παρόν και μέχρι το 2011 είναι ότι το βιολογικό ψάρι πρέπει να ζει τα 2/3 της ζωής του σε βιολογικές συνθήκες. Και αυτό που σίγουρα μπορώ να πω είναι ότι δεν πρέπει να γίνεται καταχρήση αντιβιοτικών, οι τροφές να μην προέρχονται από συνθετικά, να έχουμε μικρή ιχθυοφόρτιση και τα υλικά των εγκαταστάσεων να μην εκκρίνουν επιβλαβής ουσίες.
--- Μια σύγχρονη Ιχθυοτροφική Μονάδα, τι πρέπει να έχει και πως αναπτύσσεται;

'' Να έχει κατασκευαστικά συστήματα που δεν έχουν μεγάλες απαιτήσεις ενέργειας ή καλύτερα να χρησιμοποιείται 'πράσινη' ενέργεια. Όλα τα συστήματα να είναι κάτω από απόλυτο έλεγχο για την ελαχιστοποίηση λαθών και ατυχημάτων στην παραγωγική διαδικασία. Και όσον αφορά το προϊόν θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι ταυτοποιημένο δηλαδή να ικανοποιεί όλους τους όρους της νομοθεσίας που σχετίζονται με τις διαδικασίες εκτροφής, εξαλίευσης και τυποποίησης του προϊόντος...''

--- Σε σχέση με τις λιμνοθάλασσες, η Ιχθυολογική καλλιέργεια σε μια τεχνητή λίμνη, έχει περιθώρια ανταγωνισμού;

'' Θεωρώ ότι το καλύτερο είναι να ξεχάσουμε τον ανταγωνισμό σε μερικά πράγματα καλό είναι να μάθουμε να συμβαδίζουμε. Σε κάθε οικοσύστημα ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν μπορούμε να προσαρμόσουμε τη κατάλληλη καλλιέργεια.''

--- . Για το Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης ΤΕΙ Μεσολογγίου, είναι μοναδικό στην χώρα μας και το επίπεδο εκπαίδευσης - κατάρτισης ποια η γνώμη σας;

'' Όχι δεν είναι το μοναδικό, υπάρχουν δύο ακόμα τμήματα (Ηγουμενίτσα & Μουδανιά), είναι όμως τα παλαιότερο. Το επίπεδο εκπαίδευσης είναι υψηλό και πραγματοποιείται με σύγχρονα μέσα από το εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό. Το τμήμα είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα συστήματα που αφορούν τόσο στην εκτροφή των οργανισμών όσο και στη διαχείριση του περιβάλλοντος. Οι απόφοιτοι του τμήματος είναι ικανοποιητικά καταρτισμένοι για να εργασθούν σε όλους τους τομείς της υδατοκαλλιέργειας (ιχθυογεννητικοί σταθμοί, μονάδες πάχυνσης, επεξεργασία και μεταποίηση αλιευμάτων)...