Απόσυρση αυτοκινήτων : Θα διαρκέσει 3 χρόνιαΗ σελίδα ενημερώθηκε στις 15:12, 10 Οκτωβρίου 2009

Πονοκέφαλος για 2.900.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, τα οποία κυκλοφορούν πάνω από 5 έτη στη χώρα μας, αναμένεται να εξελιχθούν οι νέες αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς των ΙΧ που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Έτσι, το όφελος που θα προκύψει από τα οικονομικά κίνητρα για την απόσυρση, για όσους αντικαταστήσουν τα παλαιά οχήματά τους με καινούργια, θα περιοριστεί σημαντικά ή θα ακυρωθεί πλήρως από την πρόσθετη επιβάρυνση, που θα προκύψει λόγω επαναφοράς των τελών ταξινόμησης στα υψηλά επίπεδα όπου κινούνταν προ της 6 Απριλίου 2009.
Συνεπώς, οι κάτοχοι ΙΧ αυτοκινήτων παλαιότητας άνω των 5 ετών, οι οποίοι θα επιλέξουν να τα αποσύρουν για να αποκτήσουν καινούργια από τον Αύγουστο και μετά, θα πληρώσουν τα νέα αυτοκίνητα σε τιμές ελάχιστα χαμηλότερες ή ακόμη και υψηλότερες από αυτές που ισχύουν σήμερα, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση θα τους χορηγήσει κίνητρα και επιδοτήσεις που θα κυμαίνονται από 1.500 έως 3.200 ευρώ.
Αν πάλι επιλέξουν να κρατήσουν τα παλαιά ΙΧ που ήδη κατέχουν, θα επιβαρυνθούν με τέλη κυκλοφορίας αυξημένα κατά 50 έως 150 ευρώ. Επιπλέον όσοι είναι ιδιοκτήτες ΙΧ άνω των 1.929 κυβικών εκατοστών και αποφασίσουν να μην τα αντικαταστήσουν με καινούργια επειδή οι τιμές τους θα είναι υψηλότερες, θα επιβαρυνθούν με τον ειδικό ετήσιο φόρο που επέβαλε πρόσφατα η κυβέρνηση και που θα πρέπει να καταβληθεί μαζί με τα νέα αυξημένα τέλη κυκλοφορίας! Ο φόρος αυτός κυμαίνεται μεταξύ 150 και 650 ευρώ.
Ας δούμε όμως αναλυτικά ποιες παγίδες κρύβουν για τους κατόχους παλαιών ΙΧ αυτοκινήτων τα νέα μέτρα, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση:
1. Το οικονομικό κίνητρο που προβλέπεται να χορηγηθεί σε όσους αποφασίσουν να αποσύρουν το παλαιό τους ΙΧ αυτοκίνητο για να αγοράσουν καινούργιο, ανέρχεται σε:
* 500 ευρώ για κινητήρες μέχρι 900 κ.εκ.
* 1.000 ευρώ για κινητήρες από 901-1.400 κ.εκ.
* 1.500 ευρώ για κινητήρες από 1.401-2.000 κ.εκ.
* 1.800 ευρώ για κινητήρες από 2.001-2.400 κ.εκ.
* 2.200 ευρώ για κινητήρες από 2.401 κ.εκ. και άνω.

Επιπλέον κάθε αγορά νέου αυτοκινήτου με απόσυρση θα επιδοτείται με 1.000 ευρώ.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ

Έτσι, τα συνολικά οφέλη για όσους επιλέξουν να αντικαταστήσουν τα παλαιά αυτοκίνητα με καινούργια θα κυμαίνονται από 1.500 έως 3.200 ευρώ. Από την άλλη πλευρά όμως, τα καινούργια ΙΧ αυτοκίνητα θα πωλούνται από τις 7 Αυγούστου 2009 με τέλη ταξινόμησης διπλάσια από τα σήμερα ισχύοντα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι πρόσθετες επιβαρύνσεις που θα προκύψουν από τις αυξήσεις στα τέλη ταξινόμησης για τα πιο δημοφιλή καινούργια ΙΧ αυτοκίνητα, θα ανέλθουν σε:
* 500 έως 1.100 ευρώ για κινητήρες έως 1.400 κ.εκ.,
* 1.100 έως 2.600 ευρώ για κινητήρες από 1.401 έως 2.000 κ.εκ.,
* 2.600 έως 12.000 ευρώ για κινητήρες από 2.001 κ.εκ. και άνω.

Συνεπώς όσοι αγοράσουν με το κίνητρο της απόσυρσης ΙΧ μικρού κυβισμού θα έχουν περιορισμένα οφέλη που θα κυμανθούν από 400 έως 1.000 ευρώ. Όσοι αποκτήσουν μετά από απόσυρση καινούργιο ΙΧ μεσαίου ή μεγάλου κυβισμού είτε θα έχουν πολύ μικρό όφελος (το πολύ μέχρι 600 ευρώ) είτε δεν θα έχουν κανένα όφελος είτε θα υποχρεωθούν να πληρώσουν τιμές σημαντικά αυξημένες σε σύγκριση με τις ισχύουσες σήμερα.
2. Τα τέλη κυκλοφορίας που θα κληθούν να πληρώσουν το τελευταίο δίμηνο του 2009, για το έτος 2010, όσοι προτιμήσουν να κρατήσουν (να μην αποσύρουν) τα ΙΧ παλαιότητας άνω των 5 ετών που κατέχουν, θα είναι αυξημένα:
* κατά 50 ευρώ εάν το ΙΧ τους κυκλοφόρησε για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 1/1/2000 έως 31/12/2004,
* κατά 100 ευρώ εάν τα αυτοκίνητά τους τέθηκαν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία από 1/1/1996 έως 31/12/1999
* κατά 150 ευρώ εάν τα ΙΧ τους κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά προ της 31/12/1995.

Όσοι κατέχουν ΙΧ από 1.929 κ. εκ. και άνω, θα πληρώσουν επιπλέον, μαζί με τα αυξημένα τέλη κυκλοφορίας του 2010, τον νέο ειδικό φόρο, ο οποίος ανέρχεται σε:
* 150 ευρώ για κινητήρες από 1.929 έως 2.500 κ.εκ.
* 250 ευρώ για κινητήρες από 2.501 έως 3.000 κ.εκ.
* 350 ευρώ για κινητήρες από 3.001 έως 3.500 κ.εκ.
* 450 ευρώ για κινητήρες από 3.501 έως 4.000 κ.εκ.
* 550 ευρώ για κινητήρες από 4.001 έως 5.000 κ.εκ.
* 650 ευρώ για κινητήρες από 5.001 κ.εκ. και άνω.


Αν το περιβάλλον είχε το δικαίωμα του "εκλέγειν", τότε αναμφισβήτητα η εκλογική διαδικασία της 4ης Οκτωβρίου 2009 θα διέφερε από εκείνες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 15-20 χρόνια σε αυτή τη χώρα. Δεν νομίζω να αμφιβάλλει κανείς ότι αν δεν προκηρύσσονταν πρόωρες εκλογές η επαναφορά του μέτρου της απόσυρσης θα ήταν εξαιρετικά αβέβαιη.

Όχι ασφαλώς επειδή δεν χρειαζόταν αλλά διότι στην τετράτροχη ελληνική πραγματικότητα σχεδόν τίποτα δεν γίνεται για τους λόγους που πρέπει, την ώρα που πρέπει.

Αν π.χ. το μέτρο είχε ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος θα έπρεπε να έχει εφαρμοσθεί από την επομένη της λήξης εφαρμογής της προηγούμενης απόσυρσης. Και αυτό διότι η μέση ηλικία του στόλου των αυτοκινήτων στην Ελλάδα είναι σημαντικά μεγαλύτερη από εκείνη των περισσοτέρων χωρών της Ε.Ε. Οι αριθμοί προκαλούν δέος, καθώς ένα επιβατικό αυτοκίνητο που κυκλοφορεί στους ελληνικούς δρόμους θεωρητικά "ζει" 11 χρόνια έναντι 7 στην Ε.Ε., ενώ η παλαιότητα των ελαφρών, μεσαίων και βαρέων φορτηγών στη χώρα μας είναι σχεδόν διπλάσια από εκείνη στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Και αν κάποιοι προσπερνούν τους αριθμούς θεωρώντας ότι αυτοί δεν λένε πάντα την αλήθεια, ελπίζω ότι έχουν μια εξίσου πειστική θεωρία για τον ρόλο των παλαιών αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας.

Αν πάλι το μέτρο στοχεύει αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των αυτοκινητοβιομηχανιών για την ενίσχυση του ταμείου τους -όπως ισχυρίζονται δεξιά και αριστερά ημιμαθείς πανεπιστήμονες- τότε θα έπρεπε να είχε εφαρμοσθεί μετά την πρώτη προτροπή της Ε.Ε. προς τις χώρες-μέλη, ήδη από τις αρχές του 2009. Έτσι ούτε η αγορά θα είχε βυθιστεί, ούτε θα είχαν χαθεί χιλιάδες θέσεις εργασίας -στην Ελλάδα πάντα- με προφανείς επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία.

Η υιοθέτηση του μέτρου της απόσυρσης αυτό το φθινόπωρο υποκρύπτει ασφαλώς σκοπιμότητα και όχι ευαισθησία, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη γνωστή ελληνική παροιμία με τον βασιλικό και τη γλάστρα, όπου στην θέση του πρώτου βρίσκεται ο ψηφοφόρος-πελάτης και στην θέση της δεύτερης το περιβάλλον.

Απόδειξη αυτού αποτελεί το γεγονός ότι ο σχεδιασμός των μέτρων που ανακοινώθηκαν έγινε κυριολεκτικά στο πόδι, από ανθρώπους οι οποίοι, αν και "ειδικοί" σύμφωνα με τις θέσεις που κατέχουν, αγνοούν στην πράξη πότε πραγματικά εφαρμόστηκαν οι προδιαγραφές Euro 4 και Euro 5 -τις οποίες επικαλούνται- από τις εταιρείες κατασκευής αυτοκινήτων, υιοθετώντας την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του αυτοκινήτου στην Ελλάδα, διότι μέχρι εκεί καταλαβαίνουν.


Σε 84 σημεία 40 νομών της χώρας θα γίνεται η απόσυρση των παλιών αυτοκινήτων. Στους νομούς που δεν υπάρχουν κέντρα συλλογής, οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων θα εξυπηρετούνται από γειτονικούς νομούς. Προς το παρόν, κέντρα απόσυρσης δεν έχουν ακόμα οι εξής νομοί: Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Νησιά του Ιουνίου -πλην Λευκάδας, Κυκλάδων, Δωδεκανήσων, Λασιθίου, Σάμου.

Το μόνο σωστό σχετικά με αυτή την βεβιασμένη -αλλά ουσιαστικά κατόπιν εορτής- απόσυρση, είναι η αποσύνδεση των κινήτρων της από την αγορά καινούργιου αυτοκινήτου. Στη σωστή του διάσταση το μέτρο πρέπει πρωτίστως να αποσκοπεί στην έξοδο από την κυκλοφορία εκατοντάδων χιλιάδων οχημάτων που μολύνουν υπέρμετρα, καταλαμβάνουν πολύτιμες θέσεις στάθμευσης και συμβάλλουν σημαντικά στο πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων.

Η αγορά καινούργιου αυτοκινήτου είναι μια άλλη διαδικασία η οποία συνδέεται άμεσα και με τις ανάγκες μετακίνησης. Αν οι "αρμόδιοι" είχαν φροντίσει να υπάρχει σύγχρονο και αξιόπιστο δίκτυο Μέσων Μαζικής Μεταφοράς δεν θα χρειαζόταν κάθε οικογένεια 2-3 αυτοκίνητα. Αν η φορολογική πολιτική που ακολουθείται στο αυτοκίνητο δεν το καθιστούσε φετίχ για τον Έλληνα, τότε εκείνος δεν θα το βαλσάμωνε μπροστά στο σπίτι του ώστε να κάνει απόσβεση του κόστους αγοράς του.

Η επόμενη κυβέρνηση λοιπόν οφείλει να δει την απόσυρση ως ευκαιρία να καθαρίσει η Ελλάδα από αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, φορτηγά και λεωφορεία -παγίδες. Το ζητούμενο για εκείνη δεν θα πρέπει να είναι η ημερομηνία λήξης ούτε η χρηματοδότησή της -πέρα από τα έσοδα του Τέλους Ταξινόμησης, υπάρχει και η πάταξη του κάθε είδους λαθρεμπορίου για να γεμίσεις τα ταμεία σου- αλλά η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητά της προς όφελος των ανθρώπων που ορισμένοι, ακόμη και σήμερα, επιμένουν να βλέπουν μόνο ως ψηφοφόρους.