Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κ.Ε.Κ - Ευρωπαϊκή ΑνάπτυξηΗ σελίδα ενημερώθηκε στις 08:44, 29 Μαρτίου 2009

Το '' ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ)-
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ '' τα τελευταία χρόνια επιτελεί ενα σημαντικό έργο, σε επίπεδο κατάρτισης και εκπαίδευσης, σε εργασιακό και κοινωνικό επίπεδο. Στόχος των προγραμμάτων του Κ.Ε.Κ είναι η παροχή επιδοτούμενων Σεμιναρίων Κατάρτισης και Εκπαίδευσης για Ανέργους και εργαζόμενους, μέσα απο Ευρωπαικά και Εθνικά Προγράμματα...

Ολα τα προγράμματα καλύπτονται μέσα στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαικής Ενωσης και δεκάδες είναι τα άτομα που εχουν καταρτισθεί στις νέες τεχνολογίες με Επιδοτούμενα Σεμινάρια απο το Κ.Ε.Κ και ηδη το πολυσήμαντο κοινωνικό εργο του Κ.Ε.Κ αναγνωρίζεται απο όλους... Μια εκτενής συμβολή του Κ.Ε.Κ για όλη την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας...Μόλις πρόσφατα το Κ.Ε.Κ-ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στεγάστηκε σε νέες-σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Κοζάνη, Κασομούλη 12 και παρέχει ακόμα υψηλότερο επίπεδο ποιοτικων υπηρεσιών Επιδοτούμενων Σεμιναρίων Κατάρτισης και Εκπαίδευσης για ανέργους και εργαζόμενους, όλων των επαγγελματικών κατηγοριών...