Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής : Ένα σύγχρονο ερευνητικό ίδρυμα πανελλήνιας σημασίας και εμβέλειας...Η σελίδα ενημερώθηκε στις 08:26, 16 Νοεμβρίου 2009

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αιανής αναπτύσσεται η ιστορική εξέλιξη της αρχαίας Αιανής, πρωτεύουσας της Ελιμιώτιδας, ενός από τα ισχυρότερα βασίλεια της Άνω Μακεδονίας, καθώς και της ευρύτερης περιοχής, από τα προϊστορικά μέχρι και τα ρωμαϊκά χρόνια.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΥΛΩΝΗ σελίδα ενημερώθηκε στις 15:26, 13 Μαϊου 2009

Πολύ σημαντικές είναι οι δραστηριότητες του Πολιτιστικού Συλλόγου Αυλών, με συνεχείς πρωτοβουλίες, που αναδεικνύουν την πολιτιστική δραστηριότητα στο Δ.Δ Αυλών και ταυτόχρονα την προβολή του χωριού.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΠΗΛΑΙΟΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣΗ σελίδα ενημερώθηκε στις 11:06, 10 Μαϊου 2009

Ενα ξεχωριστό μέρος, που αναδεικνύει την ιστορική πορεία της περιοχής Αυλών, είναι η ομώνυμη
  σπηλαιοεκκλησία των Αγίων Θεοδώρων (11ου αιώνα), σκαρφαλωμένη σαν αετοφωλιά...πάνω στο βουνό.

Διαβάστε περισσότερα